Spiritualiteit en spiritualiteit

Spirituele heling

Wat is Spirituele heling? Spiritualiteit wordt gedefinieerd als het geloof in iets dat groter is dan onszelf, met andere woorden een “God” of een “Groter Wezen”. Spiritualiteit is niet gebaseerd op een bepaald dogma of een aantal regels, maar op de aanvaarding dat er een kracht is die groter is dan wij allen en dat deze kracht deel uitmaakt van iedereen. Het christendom is een religie die op deze basisovertuigingen is gebaseerd. Het boeddhisme is ook een godsdienst, maar spiritueler dan het christendom.

Hoewel er vele grote godsdiensten in de wereld zijn, ontwikkelde elke godsdienst specifieke manieren om zijn volgelingen in staat te stellen zich met deze energie te verbinden, er kracht en moed uit te putten, anderen het goede te leren en te helpen het kwade te overwinnen. En elke religie had grote spirituele leraren, wijzen, profeten en heiligen om anderen te begeleiden naar binnen te reiken en de vreugde, vrede en goedheid te vinden waarnaar zij zochten.

Sommige religies zijn groot en hebben veel regels. Terwijl andere zachtaardiger zijn en gemakkelijk te volgen. Maar ze staan allemaal toe dat mensen een persoonlijke relatie met “GOD” hebben. Sommigen staan debat en discussie toe om iemands hart te bereiken, maar zij geloven in stellige beweringen die door de feiten kunnen worden gestaafd.

Spiritualiteit is een individuele reis, het verschilt sterk van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Maar sommige van de aspecten van spiritualiteit lijken op deze belangrijke uitkomsten:

1. Verbinding met “GOD”. Alle spirituele paden werken aan het verbeteren van de spirituele verbinding van een persoon met “GOD”. Weten van deze verbinding kan krachtig zijn, omdat deze kennis en dit gevoel van “GOD” de basis is van alle grote kunst en creativiteit en elke keer dat je toegang krijgt totf dit deel van jezelf voel je je meer verbonden.

2. Kracht van het “Spirituele Zelf”. Je spirituele zelf is je innerlijke zelf, je intuïtie, je andere zintuigen, en je lichaam. Deze worden allemaal bekrachtigd en voelen krachtiger wanneer je toegang hebt tot je spirituele zelf. De grote spirituele leraren hadden allemaal het vermogen om hun spirituele zelf aan te boren en met hun spirituele zelf te communiceren om informatie te ontsluiten. Op dezelfde manier wordt in psychotherapie de patiënt zich meestal bewust van zijn spirituele zelf tijdens het therapeutische proces. Je spirituele zelf is je authentieke zelf en je unieke doel in het leven.

3. Terugkeer van de ziel. Een ziel is de essentie van een persoon. Een persoon kan geld hebben, maar hij heeft nog steeds zijn ziel. Iemand kan heel rijk zijn, maar zijn ziel is leeg. Uit dit besef leer je dat het niet nodig is materieel rijk te zijn. Je bent al rijk als je je ziel kent. Daarom zei Boeddha dat hij noch vorm noch substantie heeft. Hij kwam om de weg naar de ziel te wijzen. Voor zijn volgelingen was de Boeddha een messias, maar zij misten het feit dat hij kwam om hun de weg naar de ziel te wijzen. De ziel van een mens is de ware hij.

4. Wind van Wijsheid. U kunt via uw innerlijk zelf vele ideeën, metafoor of gelijkgestemden ontvangen die niet in overeenstemming zijn met het volksgeloof of de ervaring van de mens. Deze ideeën van je spirituele zelf worden “winden van wijsheid” genoemd. Bijvoorbeeld, je wordt geleerd dat de materiële mens arm is en dat hij ellendig is. Maar wanneer je sommige mensen ontmoet die zeer arm en ongelukkig zijn, realiseer je je dat zij de wijsheid bezitten om rijk en gelukkig te zijn. Uw wind van wijsheid kan u vertellen dat er geen godsdienst is die waar geluk zal brengen. Maar als je de wind negeert en je hoopt een religie te vinden die je gelukkig zal maken, dan hoop je de wijsheid van de religie te krijgen en een aantal regels ervan te volgen, denkend dat dit je misschien geluk zal brengen. Maar op het moment dat je de regels tot op de letter volgt, zul je je realiseren dat zo’n religie absoluut niet bestaat. Deze religie is gebaseerd op de individualisering van de universele geest door de mens. Maar het kan alleen maar tot ellende leiden.

5. Wind van Wijsheid. Het tegenovergestelde van deze wind is ” STORM”. Dit is een nieuwe wind die waait vanuit het super bewuste brein. Het super bewuste brein is wat we allemaal kennen. De hersenen zijn het centrum van de geest. Maar de geest heeft ook zijn elementen, elementen waarvan de gemiddelde mens geen weet heeft. Het wereldbewustzijn en het wereldonbewustzijn kunnen beide een mens beïnvloeden. Mensen die zich bewust zijn van de wereld kunnen de wereld beheersen en mensen die zich niet bewust zijn van de wereld kunnen zich in de wereld vormen. De wind en de ruimte-elementen van de wind lijken tegenstrijdig als we het hebben over onze lichamelijke behoeften en onze geestelijke behoeften en de twee tegengestelde winden. Maar wanneer we over de geest spreken, spreken we over een beweging van de ene toestand naar de andere, en in de wereld ontstaan problemen door de behoefte om sommige psychologische behoeften te vervullen en het verlangen om andere te vervullen. De geest stroomt van het superbewuste brein naar het onderbewuste brein, en wordt het onderbewuste brein geactiveerd in het fysieke lichaam om de wind te worden en de werking van het lichaam te sturen.

Lees meer:

Coach Breda

Handlezing

Online healing