Wat is een levenscoach?

Life coach den haag

Wat is een levenscoach?

Een life coach is een persoon die vertrouwen heeft in het vergemakkelijken van de ontwikkeling en het overwinnen van de eigen persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Een persoonlijke coach werkt met cliënten om hen te helpen bij het bereiken van hun dromen. Een cliënt kan op een bepaald moment in zijn leven te maken hebben met verschillende persoonlijke problemen. Gewoonlijk liggen deze persoonlijke problemen niet binnen het bereik van het kennismanagementsysteem van een cliënt. Een cliënt kan beperkende gedachten hebben ontwikkeld nadat hij de onderliggende factoren met betrekking tot zijn persoonlijke ontwikkeling heeft leren kennen. Om deze belemmeringen te omzeilen, onderwerpt de cliënt zich aan het coachingproces. Een life coach kanaliseert niet alleen de actie, maar vergemakkelijkt de groei van vele aspecten van een cliënt. Hij is geen counsellor, en behandelt de cliënt niet om zijn slechte symptomen te verlichten. Hij probeert de cliënt in staat te stellen. Een life coach is niet alleen een facilitator in het motiveren van de cliënt, maar voelt de uitdagingen van de cliënt aan en geeft hem de emotionele steun op het pad naar zelfontwikkeling.

Een coach richt zich niet alleen op het ontwikkelen van de ideeën en gedachten van een cliënt, maar neemt actief deel aan het leven van de cliënt. De life coach werkt samen met de cliënt om zijn persoonlijke doelen en doelstellingen uit te voeren en te vervullen. Een life coach werkt samen met de cliënt door zijn geest te openen voor nieuwe mogelijkheden om zijn persoonlijke ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Een coaching relatie is een twee-richtings relatie waarin de cliënt zich onderwerpt aan de leiding van de coach. De coach neemt de rol aan van vertrouweling en vriend, en bemiddelaar in het leven van een cliënt. Een life coach houdt rekening met de onmiddellijke en toekomstige behoeften en doelstellingen van de cliënt. Een life coach geeft de cliënt ontspanning en helpt hem zich te ontspannen.

Zelfontplooiing is het voortdurende proces van het naar buiten brengen van het innerlijke en grotere potentieel dat inherent is aan een persoon. Zelfontwikkeling is een reis waardoor iemands bewustzijn en groei hem in staat stellen zijn dromen te verwezenlijken. Een zeker zelfbewustzijn stelt een persoon in staat positieve overtuigingen te ontwikkelen. Een bepaald niveau van zelfontwikkeling is in ieder individu noodzakelijk om zijn doelen te bereiken, zijn behoeften te vervullen en zijn slechte gewoonten te bestrijden.

Een life coach oordeelt niet, maar hij beoordeelt het gedrag en de zienswijze van een cliënt, en beoordeelt dit dan volgens de regels van het coachingproces voor de cliënt. Door de cliënt feedback te geven over zijn perceptie en beoordeling van de situaties, geeft de coach de cliënt voldoende vrijheid om te groeien in de juiste richting volgens zijn eigen wil. Bijgevolg helpt de coach die geeft, aanmoedigt en luistert naar een cliënt hem om een beter mens te worden, een mens met hogere kwaliteiten, een mens met een hoger leervermogen, een mens naar zijn eigen zelfbewustzijn. De life coach speelt een zeer positieve rol in het leven van de cliënt, omdat hij hem helpt zijn doelen te bereiken, zijn eigen zelfontplooiing te realiseren en te groeien in zijn algemene waarde.