Coaching – Wat is het?

Coach Breda

Wie zijn coaches precies? Het zijn coaches die steunen en hulp bieden om hindernissen te overwinnen en een definitief eigen doel te bereiken. Of ze nu een meester-leraar zijn of een nederige vriend, coaches zijn altijd nuttig voor de samenleving.

Een zeer belangrijke eigenschap van coaches is dat zij vriendelijk zijn en geen grootheid voor zichzelf hebben. Het zijn immers niet van die helden die capes en eretekens dragen, maar het zijn mensen die goed verborgen zijn en in praktijk brengen wat zij prediken. Hun functies zijn het ondersteunen bij studies en onderzoek, zodat lessen worden geleerd en mensen elkaar leren begrijpen.

Wat komt er kijken bij een levenscoaching? Een coach is iemand die vriendelijk is en die waardevolle adviezen en kennis wil delen zodat anderen soortgelijke problemen kunnen vermijden. Coaching is een activiteit die wederzijds voordeel oplevert. Het is duurzaam en overvloedig van aard aangezien het altijd een win-win situatie is. Coach en mentee hebben een prachtig voorbeeld van hoe coaching zich kan ontvouwen en kan werken.

Mevrouw Werkgever was een zelfstandige bedrijfseigenaar. Ze had een zeer grote markt opgebouwd, maar was financieel niet stabiel. Haar enige werknemers waren haar drie boekhouders, twee telefonische verkopers en haar sociaal secretaresse. Binnen een tijdspanne van 2 jaar was haar bedrijf zo sterk gegroeid dat al haar werknemers meer betaald kregen dan ze hadden gevraagd. Het was duidelijk dat er iets was dat haar groei beperkte.

Een coach raadde haar aan “de gebieden te identificeren waar je zwak bent en die te verbeteren”. Om de zwakke punten te bepalen, zou de coach vragen stellen als:

o Welk aspect van je taken vind je moeilijker?

o Welk aspect van je taken vind je niet leuk?

o Wat kunt u beter doen?

o Wat kunt u doen om uw effectiviteit te verbeteren?

Na deze vragen zorgvuldig te hebben beantwoord, ging de coach zitten en stelde een excel spreadsheet samen. De coach legde uit dat excel heel nuttig was voor het plannen en presenteren van informatie, zodat mensen zich niet druk hoeven te maken over de details, maar naar het grote geheel kunnen kijken. De coach legde uit hoe je excel optimaal kon gebruiken en de coach begon met het ontwikkelen van een aantal gerichte activiteiten.

“Ik besloot om drie ‘to-do’s’ lijsten te hebben toen ik begon. Ik maakte een specifieke lijst voor elk personeelslid. Deze lijst werd gebruikt om me op papier te zetten wat er elke dag moest gebeuren. Ik bekeek elk item op de lijst en vroeg het personeelslid om op te schrijven wat hij of zij het belangrijkst of het dringendst vond. Aan het eind van elke dag zwaaide ik met een grote groene vlag over mijn lijst.”

De resultaten die je zou zien op de “to-do’s” lijst waren wat de coach “boeken” noemde. Dit waren de items die op een bepaalde dag voltooid moesten worden. Het waren Communicatie, Mondelinge, Informatie en Fysieke lijsten. Vaak vulden mensen de lijst aan als ze ontdekten wat ze nog meer nodig hadden.

Coaching is een prachtige manier om mensen te helpen bij het groeien en transformeren van hun loopbaan. Het is een win-win oplossing voor zowel de persoon die coacht als de geliefde die de oplossing zoekt.